A continuació es detalla el protocol pel que fa a la prevenció amb motiu de la Covid-19 i també les mesures individuals que hauran de seguir les persones que assisteixin a propostes escèniques de Teatrets d’Osona.

Mesures de prevenció

La Sala Petita d’Osona, el Teatre Eliseu i la Sala La Canal seguiran els següents protocols, sempre d’acord amb la normativa vigent:

 • Desinfecció de tots els espais.
 • A l’entrada de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • L’aforament i la disposició del seients compliran les distàncies de seguretat requerides.
 • L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada per garantir la distància de seguretat.
 • Als espais no es facilitarà cap full de mà ni programa en paper. La informació estarà únicament disponible en línia.
 • En els espais d’exhibició s’habilitaran vies accés i la sortida es farà esglaonada per fileres i seguint les indicacions del personal de sala.

Mesures individuals

 • Recorda que a tots el espais cal mantenir una distància de seguretat entre persones de 1.5 metres.
 • L’ús de la mascareta és obligatori en espais públics.

Entrades i documents

 • Caldrà arribar als espais de representació amb prou antelació per facilitar l’entrada esglaonada.
 • Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.
 • Si penses que pots tenir símptomes de la Covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.
cutura segura